Τμήματα

  • Preparatoire
  • Cours I, II, III
  • DELF Niveau A1
  • Niveau B1
    Niveau B2
  • DALF Niveau C1
  • Niveau C2

Ειδικά Τμήματα

  • Προπαρασκευαστικά για τις εξετάσεις της Λεοντείου
  • Προετοιμασίας υποψηφίων Γαλλικής Φιλολογίας

Copyright © 2020 - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΗΦΑΚΗ