Τμήματα

 • Elementare CELI 1 (1 έτος)
 • Intermedio CELI 2 (1 έτος)
 • Medio CELI 3 (1 έτος)
 • Superiore 1 CELI 4 (1 έτος)
 • Superiore 2 CELI 5 (1 έτος)

Τμήματα ενηλίκων

 • Elementare - Intermedio (1 έτος)
 • Medio (1 έτος)
 • Superiore 1 (1 έτος)
 • Superiore 2 (1 έτος)
 • Κρατικό Πτυχίο Γλωσομμάθειας Β1, Β2, Γ1

Ειδικά τμήματα

 • Προετοιμασίας των υποψηφίων Ιταλικής Φιλολογίας και διαφόρων κατηγοριών επαγγελματιών

Copyright © 2020 - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΗΦΑΚΗ