Χρήσιμες πληροφορίες

Υπάρχουν τμήματα ενηλίκων και τμήματα για ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών;

Ναι. Υπάρχουν ειδικά τμήματα και ειδικά βιβλία για τους ενήλικες καθώς και για ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες των ενδιαφερομένων.

 

 

Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης ιδιαίτερων ή ταχύρυθμων μαθημάτων;

Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων στο χώρο του φροντιστηρίου σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν εξυπηρετείται από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των τμημάτων ή προτιμά να ακολουθήσει ταχύρυθμα μαθήματα μιας ξένης γλώσσας.

Copyright © 2020 - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΗΦΑΚΗ